Relativistička brzina fotoelektrona 89b/2000. god ili 79b/2008.god

Diskusija

0 komentari