Relativistička brzina fotoelektrona 89a/2000. god ili 79a/2008.god

Diskusija

0 komentari