Izlazni rad, kinetička energija i crvena granica fotoefekta 81a/2000. god ili 71a/2008.god

Diskusija

0 komentari