Izlazni rad, kinetička energija i crvena granica fotoefekta 81b/2000. god ili 71b/2008.god

Diskusija

0 komentari