Prethodna lekcija Završi i nastavi  

  Zračenje sivog tela, Omov zakon i otpor provodnika- Zadatak 75/2000.god i 65/2008.god

Sadržaj lekcije je zaključan
Ako ste već upisani, moraćete da se prijavite.
Upiši se na kurs