Šta su to vektori? Kako se sabiraju, oduzimaju i razlažu?

U sledećem videu nalazi se teorijski uvod u vektore, gde su objašnjene osnovne operacije sa vektorima.

Da li ste znali da ste se igrali sa vektorima još kao mali dok ste pokušavali da otmete loptu drugaru u dvorištu? Gde lopta na kraju završi? Pa na onu stranu na koju je delovala jača sila! Vektori nisu ništa drugo neko oznake za jačinu te sile koju su fizičari izmislili kako bi lakše rešavali probleme. Ta oznaka nije ništa drugo nego najobičnija strelica. Dužina te strelice predstavlja intenzitet (jačinu sile), prava na kojoj leži je pravac delovanja sile, a sama strelica označava smer sile

Prva animacija prikazuje promenu pravca i smera vektora koji ne menja svoj intenzitet.

Crni vektor u sledećoj animaciji predstavlja zbir plavog i zelenog vektora. Primetite da se početak crnog vektora uvek poklapa sa početkom prvog vektora, a njegov kraj sa krajem drugog vektora. To je osnovno pravolo sabiranja vektora.

Na sledećoj animaciji vidimo više različitih načina sabiranja više vektora. Da li se uvek dobije isti rezultat? Nravno da da. Rezultat je prikazan zelenim vektorom R.

Završi i nastavi  
Diskusija

0 komentari