Sabiranje kolinearnih vektora - Zadaci 1,2 i 3

U sledećem videu, nalaze se detaljna rešenja prva 4 zadatka iz vektora.

Diskusija

0 komentari