Vežba 4: Toričelijeva teorema

Pokrenuti sledeću simulaciju: https://phet.colorado.edu/sr/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow

  • Otvoriti treću karticu (vodeni toranj)
  • Napuniti toranj do vrha ručnim punjenjem, a zatim obeležiti dolivanje.
  • Otvoriti poklopac na dnu tornja i meriti brzinu isticanja tečnosti.
  • Lenjirom izmeriti visinu vode u tornju i zabeležiti imerenu brzinu v i visinu h
  • Prebaciti česmu sa dolivanja na ručno i pustiti da se nivo vode smanji za neku vrednost.
  • Ponoviti postupak na nižoj visini tečnosti.
  • Uraditi merenje za minimum 3 visine i podatke uneti u tabelu (v,h)
  •  Nacrtati grafik v(h) iz dobijenih podataka.
  •  Kakva se funkcija dobije? Da li smo potvrdili jednačinu Toričelijeve teoreme?


Završi i nastavi  
Diskusija

0 komentari