Vežba 3: Merenje zapreminskog protoka

Pokrenuti PhET simulaciju: https://phet.colorado.edu/sr/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow

  • Otvoriti drugu karticu (protok)
  • Proizvoljno menjati protok fluida. Za svaku vrednost izmeriti brzinu fluida nad istim poprečnim presekom strujne cevi.
  • Podatke uneti u tabelu (qv v) i nacrtati zavisnost u Exelu.
  • Kakva se zavisnost dobije ? Da li smo potvrdili teorijsu zavisnost iz formule?


Završi i nastavi  
Diskusija

0 komentari