Vežba 2: Provera jednačine kontinuiteta

Pokrenuti PhET simulaciju: https://phet.colorado.edu/sr/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow

  •  Otvoriti drugu karticu (protok)
  • Proizvoljno menjati debljinu cevi, mereći je lenjirom. Za svaki poprečni presek izmeriti brzinu protoka fluida. (uraditi bar 4 merenja)
  •  Podatke unetiu u tabelu (R,r,S,v) gde je R prečnik koji ste izmerili, r poluprečnik a S površina koju izračunate na osnovu poluprečnika kruga. v je brzina koju ste izmerili.
  •  Nacrtati grafiku Exelu.
  •  Kakva se zavisnost dobija? Koja jednačina je potvrđena?


Završi i nastavi  
Diskusija

0 komentari