Slaganje vektora brzina pod uglom - Zadaci 71, 72 i 73

Diskusija

0 komentari