Prethodna lekcija Završi i nastavi  

  Izvođenje poluprečnika krivine putanje naelektrisane čestice u magnetnom polju

Sadržaj lekcije je zaključan
Ako ste već upisani, moraćete da se prijavite.
Upiši se na kurs da otključaš