Struktura atoma

Hemija za prvi razred sredje škole - lekcija "Struktura aotma" u kojoj je objašnjeno:
- građa atoma,
- izotopi,
- maseni i atomski broj
- relativna atomska masa

Završi i nastavi  
Diskusija

0 komentari