Prethodna lekcija Završi i nastavi  

  Teorijski uvod - Debroljeva talasna dužina, Hajzenbergova teorija neodređenosti i Šredingerova jednačina

Sadržaj lekcije je zaključan
Ako ste već upisani, moraćete da se prijavite.
Upiši se na kurs da otključaš