Simulacija sile

Primenom sledeće simulacije i Njutnovih zakona, pokušajte da predvidite način kretanja kao i intenzitet brzine i ubrzanja tela.

Diskusija

0 komentari